likvidavimas

likvidavimas
likvidãvimas sm. (1)likviduoti: 1. Dirbtuvės likvidãvimas . 2. Išnaudojimo likvidavimas sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • likvidavimas — likvidãvimas dkt. Bendróvių likvidãvimą reglamentúoja civi̇̀linis kòdeksas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimo priemonės yra šios: naikinimo židinių žvalgyba;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminio puolimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama atkurti karinių vienetų kovinę gebą. Cheminio puolimo (cheminės avarijos) padarinių likvidavimo darbai yra šie: cheminio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminės avarijos padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama atkurti karinių vienetų kovinę gebą. Cheminio puolimo (cheminės avarijos) padarinių likvidavimo darbai yra šie: cheminio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gręžinio likvidavimas — statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Darbų kompleksas, kurio tikslas – panaikinti gręžinį ir užtikrinti požeminio vandens apsaugą nuo taršos gręžinio vietoje. šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • branduolinio sprogimo padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama atkurti karinių vienetų kovinę gebą. Branduolinio sprogimo padarinių likvidavimui priklauso: branduolinio naikinimo židinio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • padarinių likvidavimas nelaimės rajone — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priemonės, atliekamos iki priešo veiksmų, natūralios ar žmogaus sukeltos nelaimės, jų metu arba po jų, kad sumažintų galimus nuostolius ir jų apimtį. atitikmenys: angl. area damage… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ekstremaliųjų situacijų padarinių likvidavimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Organizacinės ir praktinės priemonės, kuriomis siekiama išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremaliosios situacijos poveikio. Likviduojant ekstremaliųjų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • padarinių likvidavimas nelaimės rajone — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonės, kurių imamasi prieš prasidedant priešo veiksmams, gaivalinei ar žmonių sukeltai katastrofai, jų metu ar po jų galimiems nuostoliams sumažinti ar padariniams sušvelninti. atitikmenys: angl. area… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • post-attack destruction means recovery operation — naikinimo priemonių naudojimo padarinių likvidavimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriuos atlieka kariuomenė, kartu atkurdama ir kovinę gebą. Pagrindinės naikinimo priemonių naudojimo padarinių… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”